FINANCIËLE ONDERSTEUNING

De STICHTING PASSION FOR SOUTH AFRICA is volledig afhankelijk van giften van kerken, particulieren, nationale en internationale fondsen, nalatenschappen en akties van scholen en bedrijven. Giften met een aangegeven bestemming komen voor 100% ten goede van het betreffende projekt.

We hebben geld nodig voor:

HELP EEN ZIEKE NAAR HET ZIEKENHUIS OF DE KLINIEK
VOOR 10 EURO PER MAAND

We hebben 300 Euro per maand nodig

WE HEBBEN 550 EURO PER MAAND NODIG VOOR VOEDSEL

We helpen 1600 mensen per maand, waaronder 750 kinderen

ADOPTEER EEN FAMILIE VOOR 30 EURO PER MAAND

Voedsel voor extreme situaties 600 Euro per maand. Hiermee kunnen we 20 gezinnen per maand helpen met voedsel

Transportkosten voor de donaties die we ontvangen

We hebben 300 Euro nodig per maand voor benzine.

Zoeloe bijbels

De bijbels kosten 3 Euro per stuk

Deelt u mee in de passie voor de allerarmsten in Zuid-Afrika? Maak dan uw gift over op een van de volgende manieren:

  • giro 1371964 t.n.v. Simon en Anneke Taal te Durban, Zuid-Afrika
  • giro 6200 of ABN-AMRO 41.89.54.291
    t.n.v. Jeugd met een Opdracht te Amsterdam
    met de vermelding: gift Simon en Anneke Taal, Zuid-Afrika.
Uw gift via Jeugd met een Opdracht is belastingaftrekbaar.